Najnowsze Aktualności

POTRÓJNE ZŁOTE GODY

POTRÓJNE ZŁOTE GODY

 
                            POTRÓJNE   Z Ł O T E   G O D Y !  
 
Złote Gody bo tak określany jest Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego .
W dniu  26 listopada 2022r.  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Domaniowie odbyła  się uroczystość  wręczania medali za   „Długoletnie Pożycie  Małżeńskie„  dla Państwa  
1/ TERESY I JÓZEFA BALCEREK,
2/ JÓZEFY I MIROSŁAWA WÓJCIK,
3/ DANUTY I MIRONA KOŻAK.
Szanowni Jubilaci wysłuchali przemówienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Urszuli Kucharzak.
Kierownik przypomniała Jubilatom, że ponad 50 lat temu wypowiedzieli słowa przysięgi, w której trwają do dziś. Wspominając tamte chwile w dniu swoich złotych godów małżonkowie chórem odnowili małżeńskie przyrzeczenie przypieczętowując je pocałunkiem.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,medale te są podziękowaniem za wszystkie lata małżeństwa i wspólnego pożycia małżeńskiego  Złote Gody to niezwykłe wydarzenie wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i utworzenie rodziny. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych zakładających rodziny.  Dekoracji w imieniu Prezydenta RP medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonał Wójt Gminy  Pan Wojciech Głogulski  wręczył   Jubilatom   księgę z dyplomem  potwierdzającym  ZŁOTE GODY wraz z kwiatami.
Wspólnie z Kierownikiem USC życzyli jak najlepszego zdrowia pogody  ducha , oraz  życzliwej opieki i miłości  rodzinnej  na   jeszcze  wiele , wiele , wspólnych  lat. Ponadto  nie brakło życzeń  od   przybyłej na  uroczystość  Jubileuszu  rodziny, dzieci i wnuków oraz pozostałych gości. Nie brakło też symbolicznej lampki szampana i głośnego sto lat .
 
 
 
 
Sporządziła:
mgr Urszula Kucharzak
Kierownik USC
Tel. 71-301-73-64