Najnowsze Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE WĘGLA

KOMUNIKAT W SPRAWIE WĘGLA

W chwili obecnej węgiel sukcesywnie dostarczany jest do naszej gminy.

Pracownicy Urzędu Gminy Domaniów skontaktują się z osobami, które złożyły wnioski. Powiadamianie będzie się odbywać zgodnie z kolejnością złożenia wniosków.

Jak będzie wyglądała procedura? Osoby, które zostaną powiadomione o możliwości odebrania opału, powinny zgłosić się do urzędu w celu odbioru faktury za węgiel. Następnym krokiem jest opłacenie faktury. Po wpłaceniu należności i zaksięgowaniu wpłaty upoważniony pracownik urzędu sporządzi listę osób uprawnionych do odbioru węgla i przekaże do punktu dystrybucji w Gminie.

Do ceny węgla nie jest doliczony koszt transportu z punktu dystrybucji  do danego gospodarstwa domowego. Będzie to dodatkowy koszt ustalany bezpośrednio z danym punktem sprzedaży.

W Gminie Domaniów sprzedaż paliwa stałego po preferencyjnych cenach będzie odbywać się: w Wierzbnie pod nr. 106  Firma J-L Trade Jan Lewadnowski.

Mieszkańców prosimy o cierpliwe oczekiwanie na telefon z Urzędu, kontakt odbywać się będzie sukcesywnie z kolejnymi osobami.