Najnowsze Aktualności

Informacja po zakończeniu procesu uspołecznienia procesu tworzenia  projektu Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

Informacja po zakończeniu procesu uspołecznienia procesu tworzenia projektu Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

 

W związku procesem uspołecznienia procesu tworzenia  Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego (IIT SW ) przedstawiamy  uwagi i opinie zgłoszone w terminie od 21.11.2022 r. do 05.12.2022 r.   za pośrednictwem  formularza internetowego, który znajdował się pod adresem https://iitsw.webankieta.pl/

Jednocześnie informujemy: partnerów społeczno-gospodarczych, społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,  inne grupy interesariuszy istotne dla rozwoju IIT SW, że proces uspołecznienia będzie kontynuowany między innymi poprzez publikowanie kolejnych projektów dokumentu oraz opiniowanie dokumentu przez Komitet Sterujący IIT.

Zgłoszone uwagi i opinie oraz zaktualizowany projekt Strategii IIT SW  znajdują się w załącznikach poniżej.

attach_file Załączniki

Ikona docx Uwagi uspołecznienie IIT docx 15,53 kB
Ikona pdf Strategia IIT SW 2.4 pdf 3,45 MB