Najnowsze Aktualności

Jubilaci w Gminie Domaniów

Jubilaci w Gminie Domaniów

W tradycji Urzędu Stanu Cywilnego w Domaniowie jest wręczanie osobom, które ukończą w danym roku 90 lat, upominków w postaci m. in. koca, kwiatka doniczkowego, ręcznika, czekolady i dyplomów,  przez Wójta Gminy Wojciecha Głogulskiego i Kierownika USC Urszulę Kucharzak. W tym roku Seniorów odwiedził również Zastępca Wójta – Tomasz Ciecierski .

 

Zgodnie z wykazem ewidencji ludności w roku 2022 jest to 10 osób.

1.Domicela Marek,

2.Wanda Stec,

3.Krystyna Szwajda,  

4.Aniela Babiarz,

5.Tadeusz Stadniczenko,

6.Aniela Paduchowicz,

7.Julia Koczur,

8.Barbara Sebzda,

9.Kazimiera Grynienko,

10.Stanisław Kawałko.

Wcześniej Kierownik USC wysyła pisma w celu uzgodnienia terminu wręczenia w/w rzeczy, prosząc o telefoniczne potwierdzenie.

W roku 2022 zaplanowane zostały również przez Pana Wójta w/w upominki dla mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli odpowiednio 95, 96, 97, 98 lat. Jest to 5 osób.

Seniorzy dziękują  bardzo Wójtowi Gminy Wojciechowi Głogulskiemu, że mimo ich wieku i choroby nie zapomina o 90-latkach i starszych.

 

Sporządziła:

Kierownik USC

mgr Urszula Kucharzak