Najnowsze Aktualności

 SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

Dnia 6 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Domaniowie odbyło się spotkanie szkoleniowe przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych (stowarzyszeń oraz fundacji) dotyczące pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową.

Spotkanie prowadziła Pani Karolina Jankiewicz - Duleba - Dyrektor Biura LGD LIDER A4 oraz Pan Paweł Mazur - pracownik Biura LGD LIDER A4.

Na spotkaniu poinformowano zebranych o możliwości i zasadach pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania a w szczególności skąd pozyskiwać dotacje na działalność statutową.

Pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania LIDER A4 zaoferowali również swoją pomoc fundacjom i stowarzyszeniom z terenu Gminy Domaniów, w zakresie wyboru projektów i pisania ofert.


Tekst. UG Domaniów