Najnowsze Aktualności

 Odczyty wodomierzy

Odczyty wodomierzy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Domaniowie informuje, że rozpoczął spisywanie wodomierzy na terenie Gminy Domaniów.

Jeśli Pracownik nie zastanie nikogo w domu zostawi karteczkę z numerami telefonów w celu podania odczytu wodomierza.

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika (łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

PAMIĘTAJ! Samodzielne podanie wskazań wodomierza nie zwalnia Odbiorcy Usług z obowiązku udostępnienia wodomierza głównego pracownikom ZGK do odczytów planowanych i kontrolnych.

Nie daj się oszukać !

Pracownicy spisujący wodomierze mają obowiązek nosić legitymacje służbowe ze zdjęciem i okazać ja na żądanie klienta.

Podczas odczytów wodomierzy nie podpisują Państwo żadnych dokumentów !!!!