Najnowsze Aktualności

ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (POTOCZNIE „PTASIA GRYPA”) - NADAL OBOWIĄZUJE ZAKAZ WYPUSZCZANIA KUR NA WOLNY WYBIEG.

ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (POTOCZNIE „PTASIA GRYPA”) - NADAL OBOWIĄZUJE ZAKAZ WYPUSZCZANIA KUR NA WOLNY WYBIEG.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków nadal jest wiążące

Ponownie przypominamy, że w związku z występowaniem wirusa ptasiej grypy nadal obowiązuje zakaz wypuszczania kur na wolne wybiegi.

O zniesieniu zakazu przetrzymywania kur w zamkniętych pomieszczeniach hodowcy zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.