Najnowsze Aktualności

Budowa Strzelnicy w Domaniowie

Budowa Strzelnicy w Domaniowie

W dniu 27 listopada br. na strzelnicy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce koło Warszawy  odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu pn. „Strzelnica w powiecie” . W uroczystości brał udział wójt Wojciech Głogulski, który z rąk Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka odebrał promesę zakwalifikowania do dofinansowania budowy strzelnicy w Domaniowie  w wysokości 1 500 000, 00 zł.

Strzelnica, która zostanie wybudowana w Gminie Domaniów pozwoli  na rozwijanie umiejętności strzeleckich  oraz będzie bodźcem do organizowania różnego rodzaju wydarzeń, pokazów, szkoleń i zawodów, które pozwolą na integrację mieszkańców Gminy Domaniów oraz Powiatu Oławskiego.

 

Wybór do dofinansowania wniosku złożonego przez Gminę Domaniów jest bardzo dużym wyróżnieniem i w znaczący sposób wpłynie na rozwój i promocję naszej Gminy.

W ramach przyznanego dofinansowania zostanie wybudowana strzelnica zapewniająca:

1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 100 m,

2) możliwość prowadzenia strzelań z różnych linii otwarcia ognia (100-5 m),

3) możliwość jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 6 szkolonych

(przy założeniu minimalnej odległości 3 m pomiędzy stanowiskami strzeleckimi),

4) możliwość prowadzenia ognia pojedynczego oraz ciągłego,

5) możliwość wykonywania strzelań z broni małokalibrowej i broni osobistej

z wykorzystaniem amunicji karabinowej o kalibrze nie większym niż 7,62 mm

i amunicji pistoletowej o kalibrze nie większym niż 9 mm, wystrzeliwanej

z prędkością początkową nie większą niż 1000 m/s i z energią początkową

nie większą niż 3800 J. z wyłączeniem amunicji z pociskami wypełnionymi

materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których

działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi,

6)  element zabezpieczający przed oddaniem strzału ponad kulochwytem

z najdalszej linii otwarcia ognia na najdłuższej budowanej osi (np. w postaci

przechwytywaczy, przesłon lub tunelu strzeleckiego)

 

Filmy: