Najnowsze Aktualności

Gospodarka odpadami - istotne informacje

Gospodarka odpadami - istotne informacje

Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2022 r. na terenie Gminy Domaniów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z dnia 17 maja 2021 r. poz. 906), pojemniki oraz worki na odpady zbierane selektywnie powinny być w określonych kolorach.