Najnowsze Aktualności

Dofinansowanie budowy kanalizacji w Wierzbnie

Dofinansowanie budowy kanalizacji w Wierzbnie

 Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 26 lipca 2017 roku podjął uchwałę nr 4158/17 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście operacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy pod nr 20 jest wniosek złożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Domaniowie (Gmina Domaniów) na zadanie: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno wraz z budową studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych stacji uzdatniania wody w Domaniowie. Kwota przyznanej pomocy: 1 999 459,00 zł. 

Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy z Urzędem Marszalkowskim.

Wszystkim mieszkańcom przypominamy, że wniosek na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" złożony został przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Domaniowie w dniu 7 grudnia 2016 r.

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie niezwłocznie podjęte zostaną prace związane z  budową kanalizacji w Wierzbnie  

attach_file Załączniki

Ikona pdf uchwala.pdf pdf 1,41 MB
Ikona pdf zal.pdf pdf 343,99 kB