Najnowsze Aktualności

Tłumacz języka migowego on-line

Tłumacz języka migowego on-line

 

Urząd Gminy Domaniów realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego on-line.

 

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego on-line można skorzystać:

  1. na stanowisku pracy koordynatora dostępności – pokój nr 2A,
  2. korzystając z własnego komputera/tabletu/telefonu wyposażonego w kamerę i mikrofon.

Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie będzie pośredniczył w rozmowie Klient - Urzędnik na interesujący Państwa temat w zakresie spraw realizowanych w Urzędzie Gminy Domaniów.

Usługa dostępna jest w godzinach pracy urzędu.

Z tłumaczem można się połączyć klikając

https://ug-domaniow.tumigamy.online

Uwaga! Koszty usługi (z wyłączeniem kosztów połączenia) ponosi Urząd Gminy Domaniów

Usługę zrealizowano w ramach projektu "Dostępny Samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr DSG/0239 o powierzenie grantu.

 logotypy_fe_2014_2020_.jpg[small]