Najnowsze Aktualności

Zapytania ofertowe w ramach projektu pn: „Dostępny samorząd w Gminie Domaniów” na który uzyskano wsparcie w naborze wniosków „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Pr

Zapytania ofertowe w ramach projektu pn: „Dostępny samorząd w Gminie Domaniów” na który uzyskano wsparcie w naborze wniosków „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Pr

Zapytania ofertowe wraz z załącznikami zostały zamieszczone również pod adresem: https://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/5481/zapytania_ofertowe oraz  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl