Najnowsze Aktualności

PODSUMOWANIE PROGRAMU „GRANTY PPGR”

PODSUMOWANIE PROGRAMU „GRANTY PPGR”

 

Gmina Domaniów jest realizatorem grantu pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, współfinansowanego w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wartość przyznanego grantu: 590 000,00 PLN

W ramach przyznanego dofinansowania wnioskodawcy otrzymali na własność:

- laptopy - w ilości 207 szt.

- komputery stacjonarne – w ilości 28 sztuk

- tablety – w ilości 5 sztuk

 Z zaoszczędzonych środków, przyznanych w ramach programu rządowego „Granty PPGR”, Wójt Gminy Domaniów zakupił dodatkowe akcesoria ułatwiające naukę  i jednocześnie służące zwiększeniu komfortu pracy z laptopami. Kupiono akcesoria w postaci: słuchawek bezprzewodowych, plecaków na laptopy oraz etui na tablety.

Zakupiony sprzęt posłuży jako wsparcie rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego w szczególności w trakcie nauki zdalnej.

Gmina Domaniów jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat oraz do monitorowania utrzymania tych efektów. Oznacza to, że w tym czasie osoby, które otrzymały sprzęt, nie będą mogły go zbyć, a gmina będzie kontrolować jego posiadanie i wykorzystywanie zgodnie z celami programu.