Najnowsze Aktualności

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

logotypy_kolor_3.jpg

Konkurs kierowany jest do gmin popegeerowskichWsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie:https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr     

 

 

attach_file Załączniki

Ikona pdf tabliczka inforamcyjna PPGR (2) pdf 227,48 kB