Najnowsze Aktualności

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

„Cyfrowa Gmina” to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 153 960 zł. i zostanie przeznaczona na działania związane z cyfryzacją biur jednostek publicznych. Gmina zleci przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakupi sprzęt i oprogramowanie do Urzędu, które przyczyni się do podniesienia poziomu cyfryzacji w JST. Umowa o powierzenie grantu o numerze 3490/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa została podpisana w dniu 22.12.2021 r.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Pandemia COVID unaoczniła jak bardzo potrzebujemy usług cyfrowych i jak chętnie z nich korzystamy jako mieszkańcy dużych aglomeracji, miast czy miasteczek. Program "Cyfrowa Gmina", ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa finansowany ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, jest wyjściem naprzeciw potrzebom JST.