Najnowsze Aktualności

Nowy zestaw do wideokonferencji w ramach Cyfrowej Gminy

Nowy zestaw do wideokonferencji w ramach Cyfrowej Gminy

W ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3490/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 podpisana 21.12.2021 r. Gmina Domaniów zrealizowała następujący zakres rzeczowy zadania: dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, systemu konferencyjnego przewodowego z funkcją głosowania, dostawa oraz montaż systemu do transmisji z obrad, przeprowadzenie szkoleń dla Radnych w siedzibie Zamawiającego, integracja dostarczonego systemu konferencyjnego i systemu transmisji z posiadanym przez Urząd systemem eSesja służącym do obsługi Rady.

Całkowita wartość umowy: 72 387,34 zł. brutto.

Realizacja powyższego zadania wpłynęła znacząco  na podniesienie jakości- świadczonych usług publicznych przez Gminę Domaniów.