Najnowsze Aktualności

Symbol recyklingu utworzony z liści na białym tle, representing eco-friendly concepts and sustainability.

Regulamin PSZOK na 2024 rok dla Gminy Domaniów

Zmiany dotyczą przyjmowania frakcji limitowanych:

Przyjmowanie odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK następuje po okazaniu kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych (pracownik PSZOK weryfikuje ilość osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe i na tej podstawie określa limit ilości przywiezionych odpadów poremontowych oraz odpadów wielogabarytowych przez danego mieszkańca) ORAZ potwierdzenie dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy na konto Gminy. 
 
Zapłaty za odpady poremontowe i wielkogabarytowe ponad limit należy dokonać w gotówce lub kartą u operatora przyjmującego odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
 
Kopie deklaracji można odebrać w czasie pracy Urzędu Gminy.