Najnowsze Aktualności

Gmina Domaniów przystąpiła do projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Działanie 7.7 Rozwój Usług Społecznych i Zdrowotnych.

Gmina Domaniów przystąpiła do projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Działanie 7.7 Rozwój Usług Społecznych i Zdrowotnych.

Uprzejmie informujemy, że Gmina Domaniów przystąpiła do projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Działanie 7.7 Rozwój Usług Społecznych i Zdrowotnych. (realizacja projektu od 01.06.2024 r.-30.06.2026 r.)

Uprzejmie informujemy, że Gmina Domaniów przystąpiła do projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Działanie 7.7 Rozwój Usług Społecznych i Zdrowotnych.
(realizacja projektu od 01.06.2024 r.-30.06.2026 r.)

Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług społecznych świadczonych w Gminie Domaniów skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym osób z niepełnosprawnościami, mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności poprzez m.in. usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania oraz zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi.

Dzięki realizacji projektu osobom niesamodzielnym oraz niepełnosprawnym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie będzie mógł zaproponować świadczenie profesjonalnych usług opieki dostosowanej do jej odbiorców. Opiekunowie będą świadczyć pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb dnia codziennego jak zakupy, utrzymanie higieny, podawanie leków. Asystenci pomagać będą z kolei osobom niepełnosprawnym w umożliwieniu im prowadzenia normalnego i pełnego życia.

Wsparcie towarzyszące w tym usługi umożliwiające samodzielne funkcjonowanie, działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, zakup wyposażenia i sprzętu, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno–kominikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych.
Zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie, które przyczyni się do zwiększenia funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania aktywności w różnych wydarzeniach.

(Wniosek przeszedł pozytywnie jedną z dwóch weryfikacj. Druga weryfikacja już w maju 2024)