Najnowsze Aktualności

"UMIEM PŁYWAĆ" EDYCJA 2024

"UMIEM PŁYWAĆ" EDYCJA 2024

21 marca 2024 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Domaniowie oraz Szkoły Podstawowej w Wierzbnie rozpoczęli naukę pływania w oławskich Termach Jakuba

21 marca 2024 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Domaniowie oraz Szkoły Podstawowej w Wierzbnie rozpoczęli naukę pływania w oławskich Termach Jakuba. Założeniem programu „Umiem pływać” jest udział dzieci z klas I-III szkół podstawowych w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Całość projektu to 20 godzin lekcyjnych na basenie pod okiem instruktora. Realizator projektu Dolnośląska Federacja Sportu przy wparciu JST pokrywa wydatki dotyczące projektu tj.: wejście na basen, wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie oraz koszty transportu dzieci. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyk,  budżety Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Domaniów.