Najnowsze Aktualności

DOLNOŚLĄSKI PROGRAM WSPIERANIA TALENTÓW-STYPENDIA

DOLNOŚLĄSKI PROGRAM WSPIERANIA TALENTÓW-STYPENDIA

Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków, w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.

Głównym celem i zadaniem Programu jest przyznanie stypendium utalentowanym osobom, by umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach. O jednorazowe stypendium może ubiegać się osoba, która jest uczniem (słuchaczem) lub studentem (tryb stacjonarny, studia I i II stopnia) szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej lub uczelni z terenu województwa dolnośląskiego.

Wnioskodawca może ubiegać się o jednorazowe stypendium nie częściej niż jeden raz w roku budżetowym, jednak nie później niż do dnia 31 października danego roku. Więcej informacji na temat stypendium w załączonej Uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

attach_file Załączniki

Ikona pdf akt-4.pdf pdf 0,98 MB