Lp.

Imię

i nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

E-mail

1.

Wojciech Głogulski

Wójt Gminy

8A

71 301 73 70

wojt@gminadomaniow.pl

 

2.

Tomasz
Ciecierski

Zastępca Wójta 

8B

71 301 73 67

t.ciecierski@gminadomaniow.pl

3.

Dorota Sala

Sekretarz Gminy

2A

71 301 73 72

sekretarz@gminadomaniow.pl

 

4.

Małgorzata Ciecierska

Skarbnik Gminy

5A

71 301 73 68

skarbnik@gminadomaniow.pl

 

5.

Urszula Kucharzak

Kierownik USC

10

71 301 73 64

usc@gminadomaniow.pl

 

6.

Joanna Pach 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

3

71 301 73 80

j.pach@gminadomaniow.pl

7.

Renata Krzyk

Inspektor ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego

9

71 301 73 61

r.krzyk@gminadomaniow.pl

 

8.

Ewa Siatkowska

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

4

71 301 73 62

ewidencja@gminadomaniow.pl

 

9.

Czesław Wiśniewski

Inspektor ds. rolnictwa, ochrony zwierząt i zadrzewień

2A

71 301 73 72

c.wisniewski@gminadomaniow.pl

 

10. 

 Alicja Tomaszczuk  Pomoc administracyjna  2

 71 301 73 60

70 301 77 26

lub 35

 sekretariat@gminadomaniow.pl 

 

11.

Sebastian Sowiński

Podinspektor ds. inwestycji i remontów

3A

71 301 73 63

 s.sowinski@gminadomaniow.pl

 

12.

Beata Suchorzewska

Referent ds. obsługi funduszu sołeckiego

3

71 301 73 80

b.suchorzewska@gminadomaniow.pl

 

13.

Joanna Węgłowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

5

71 301 73 65

ksiegowosc@gminadomaniow.pl

 

14.

Rypałowska Agnieszka

Główny księgowy

5

71 301 73 65

ksiegowosc@gminadomaniow.pl

 

15.

Joanna Brunicka

Inspektor ds. księgowości budżetowej

5

71 301 73 65

rodzina500@gminadomaniow.pl

 

16.

Maria Lewandowska

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

6

71 301 73 66

podatki@gminadomaniow.pl

 

17.

Jolanta Dziębowska

Referent ds. podatków i opłat lokalnych

6

71 301 73 66

podatki@gminadomaniow.pl

 

18.

Aneta Domańska  Podinspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki odpadami 3  71 301 73 80

a.domanska@gminadomaniow.pl 

 

19.

Małgorzata Wiśniewska

Inspektor ds. kadr i Biura Rady

8

 

71 301 73 69

radagminy@gminadomaniow.pl

 

 

 

 

 

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl