Lp.

Imię

i nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

E-mail

1.

Wojciech Głogulski

Wójt Gminy

8 A

71 301 73 70

wojt@gminadomaniow.pl

 

2.

Dorota Sala

Sekretarz Gminy

8 B

71 301 73 71

sekretarz@gminadomaniow.pl

 

3.

Małgorzata Ciecierska

Skarbnik Gminy

5A

71 301 73 68

skarbnik@gminadomaniow.pl

 

4.

Urszula Kucharzak

Kierownik USC

1

71 301 73 64

usc@gminadomaniow.pl

 

5.

Tomasz Ciecierski

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

3a

71 301 73 63

t.ciecierski@gminadomaniow.pl

 

6.

Renata Krzyk

Inspektor ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego

9

71 301 73 61

r.krzyk@gminadomaniow.pl

 

7.

Ewa Siatkowska

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

2

71 301 73 62

ewidencja@gminadomaniow.pl

 

8.

Czesław Wiśniewski

Inspektor ds. gospodarki gruntami

3

71 301 73 72

c.wisniewski@gminadomaniow.pl

 

9.

Krzysztof Witkowski

Inspektor d.s planowania przestrzennego

3

71 301 73 63

k.witkowski@gminadomaniow.pl

 

10.

Sebastian Sowiński

Podinspektor ds. inwestycji i remontów

3

71 301 73 63

 s.sowinski@gminadomaniow.pl

 

11.

Beata Suchorzewska

Referent ds. obsługi funduszu sołeckiego i promocji

2a

71 301 73 80

b.suchorzewska@gminadomaniow.pl

 

12.

 

Inspektor ds. rolnych i zarządzania kryzysowego

 

 

 

 

13.

Joanna Węgłowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

5

71 301 73 65

ksiegowosc@gminadomaniow.pl

 

14.

Rypałowska Agnieszka

Inspektor d.s księgowości budżetowej

5

71 301 73 65

ksiegowosc@gminadomaniow.pl

 

15.

Joanna Brunicka

Inspektor ds. księgowości budżetowej

5

71 301 73 65

rodzina500@gminadomaniow.pl

 

16.

Maria Lewandowska

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

6

71 301 73 66

podatki@gminadomaniow.pl

 

17.

Jolanta Dziębowska

Referent ds. podatków i opłat lokalnych

6

71 301 73 66

podatki@gminadomaniow.pl

 

18.

Aneta Domańska  Referent ds. infrastruktury komunalnej  2a  71 301 73 80

a.domanska@gminadomaniow.pl 

 

19.

Małgorzata Wiśniewska

Inspektor ds. kadr i Biura Rady

10

71 301 73 77

71 301 73 60

radagminy@gminadomaniow.pl

 

20.

Joanna Pach

Podinspektor ds. drogownictwa i gospodarki mieszkaniowej

2a

71 301 73 80

j.pach@gminadomaniow.pl

 

 

 

 

 

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl