Najnowsze Aktualności

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020

 

Od lutego 2021 rozpoczynamy realizację nowej edycji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.

 

Jeśli jesteś mieszkańcem naszej gminy a twój dochód nie przekracza kwoty

*1542,20 zł (osoba samotna) lub

*1161,60 zł (osoba w rodzinie)

zapraszamy do skorzystania z tej formy wsparcia.

 

Osoby zainteresowane i spełniające w/w kryterium proszone są o kontakt z pracownikami GOPS w Domaniowie w godzinach pracy Ośrodka osobiście lub telefonicznie pod nr 71 301 73 73 z aktualnym dochodem (odcinek renty lub emerytury, decyzja o wysokości renty lub emerytury, zaświadczenie o wysokości zarobków od pracodawcy).

Pomocą w ramach POPŻ objętych zostanie 500 osób zakwalifikowanych do programu. Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek wydawanych przez pracowników GOPS w magazynie w budynku CKiCZ Domaniów 15.

W ramach działań towarzyszących Beneficjenci korzystający z pomocy Programu POPŻ będą mogli wziąć udział w warsztatach i prelekcjach dotyczących zdrowego żywienia.