Najnowsze Aktualności

ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

Informujemy, że 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nowelizacja ta wprowadza wiele zmian w ustawie o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 roku.

W dniu wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu tj. 08.06.2021 roku) wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną, co oznacza że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty, niezależnie czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.

Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (podobnie jak w aplikacji mKDR).

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta pod koniec czerwca 2021 roku.