Najnowsze Aktualności

PROJEKT "AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY DOMANIÓW"

PROJEKT "AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY DOMANIÓW"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie

ZAPRASZA

mieszkańców Gminy Domaniów do udziału w projekcie pn.

Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Projekt skierowany jest do osób:

* zamieszkujących na terenie gminy Domaniów,

* zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

W ramach projektu przewidywane są następujące formy wsparcia:

* kursy: prawo jazdy kat. B i kat. C (wraz z kosztami egzaminu i niezbędnymi badaniami), animatora czasu wolnego i zabaw dziecięcych, pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych, gastronomiczny, operatora pilarki, przewóz rzeczy, administracyjno-biurowy,

* szkolenia: dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych,

* staże zawodowe wraz ze stypendium,

* warsztaty: fotograficzne, krawieckie, zdrowego i ekonomicznego żywienia,

* wyjazdy integracyjne,

* grupowe treningi interpersonalne,

* warsztaty-współpraca w grupie,

* grupowe spotkania z psychologiem,

* mediacje rodzinne,

* grupy samopomocowe rodziców,

* warsztaty wychowawcze,

* zapewnienie kosztów opieki nad osobom zależną,

* zajęcia rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością,

* zajęcia świetlicowe dla dzieci,

* spotkania z zakresu edukacji obywatelskiej,

* konsultacje z doradcą zawodowym.

 

W ramach projektu oferujemy:

* catering podczas zajęć grupowych,

* materiały szkoleniowe,

* stypendia szkoleniowe,

* zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,

* stypendia stażowe,

* pokrycie kosztów związanych z odbyciem stażu tj.: zwrot kosztów dojazdu, wynagrodzenie opiekuna stażu, badania lekarskie, odzież ochronna, itp..

 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNYCH

 

KONTAKT:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie;

adres: 55-216 Domaniów 56;

tel. 71 301 73 73; 513 708 216

e-mail: k.buszczak@gops.gminadomaniow.pl.

 

Więcej informacji na stronie: www.domaniow.naszops.pl

attach_file Załączniki

Ikona png plakat.png png 0,53 MB