Najnowsze Aktualności

Wyjazdy integracyjne w ramach projektu "Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów"

Wyjazdy integracyjne w ramach projektu "Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie w ramach projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałania 9.1.1 „Aktywna integracja – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zorganizował osiem wyjazdów integracyjnych do ogrodu zoologicznego we Wrocławiu.

Wyjazdy miały na celu spełnienie funkcji integracyjnej, edukacyjnej oraz możliwości ciekawego spędzenia czasu.