Najnowsze Aktualności

"Zieleń bez granic w obszarze Lider A4’’

"Zieleń bez granic w obszarze Lider A4’’

W listopadzie 2021  roku zakończono prace przy projekcie pn.,,Zieleń bez granic w obszarze Lider A4’’. Projekt polegał na rekreacyjnym zagospodarowaniu terenu zielonego poprzez stworzenie ogrodu sensoryczno-terapeutycznego w miejscowości Domaniów 79 przy Klubie Seniora. Projekt obejmował wykonanie nasadzeń krzewów. Zadanie to zostało zrealizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Domaniowie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Domaniowie. Projekt został dofinansowany w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania ,,Lider A4’’ z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Celem projektu grantowego jest estetyzacja i poprawa dostępności publicznych przestrzeni wiejskich obszaru Lider A 4. Zieleń, jako jeden z elementów kompozycji, w znacznej mierze pozytywnie wpłynie na społeczność lokalną. Ideą przewodnią jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizualnie istniejącej przestrzeni, jak również pełnienie roli rekreacyjnej dla społeczności lokalnej. Dopełnieniem projektu jest miejsce przeznaczone na ognisko.