Najnowsze Aktualności

"Cztery kąty dla jeża w obszarze Lider A4"

"Cztery kąty dla jeża w obszarze Lider A4"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Domaniowie otrzymał środki z Lider A4 w ramach projektu "Cztery kąty dla jeża w obszarze Lider A4". 
Dzięki przyznanemu grantowi zorganizowano warsztaty wikliniarskie, na których wykonano domki dla jeży.
Planuje się rozmieszczenie wykonanych domków wraz z tabicami informacyjno-edukacyjnymi do wybranych placówek oświatowych w obszarze Lider A4.