Najnowsze Aktualności

DODATEK OSŁONOWY

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy to element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wnioski o jego przyznanie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniowie.Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł;

 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę.

Przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego ma zastosowanie zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.Przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego uwzględniane są dochody za:

 • 2020 rok dla wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku,

 • 2021 rok dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022 roku do 31 października 2022 roku.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gospodarstw domowych, które do ogrzewania wykorzystują węgiel lub paliwa węglopochodne, a źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski należy złożyć do 31 października 2022 roku. Osoby, które złożą wniosek do końca stycznia 2022 roku, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Osobom, które złożą wniosek w okresie od 1 lutego do 31 października, dodatek będzie wypłacony jednorazowo w terminie do 2 grudnia 2022 roku.WAŻNE!

 

Gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca, natomiast gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy wnioskodawca oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

attach_file Załączniki

Ikona pdf WNIOSEK (2) pdf 0,51 MB
Ikona odt RODO odt 22,62 kB