Najnowsze Aktualności

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  
    Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, otrzymanych od Ministra.
    Uczestnicy Programu nie ponoszą żadnych odpłatności za świadczone na ich rzecz usługi asystencji osobistej.
    Wszystkie osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o skontaktowanie się z pracownikami tut. Ośrodka lub pod nr tel. 71 301 73 73 w terminie do 04.11.2022 r.
Pełna treść ogłoszenia w załączeniu