Najnowsze Aktualności

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który będzie realizowany od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
    Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, otrzymanych od Ministra.
    Uczestnik Programu, któremu przyznana zostanie pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.
    Wszystkie osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o skontaktowanie się z pracownikami tut. Ośrodka w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniowie lub pod nr tel. 71 301 73 73 w terminie do 04.11.2022 r.