Najnowsze Aktualności

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 NAGRODZENI NAJWIBITNIEJSI UCZNIOWIE

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 NAGRODZENI NAJWIBITNIEJSI UCZNIOWIE

W dniu 23 czerwca 2017 r. uczniowie, nauczyciele, rodzice uroczyście zakończyli rok szkolny 2016/2017. Ten rok był dla wszystkich szczególny. Dyrektorzy szkół, grono pedagogiczne oprócz intensywnej pracy z uczniami, przygotowywali się do wdrażania nowej reformy. Z dniem 1 września 2017 roku Zespoły Szkół przekształcone zostaną w ośmioletnie Szkoły Podstawowe. W związku z tym musimy pożegnać się nie tylko ze sztandarem Zespołu Szkół ale i z klasami gimnazjalnymi. Do roku 2019 pożegnamy ostatnie dwie klasy gimnazjalne.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Gminy Domaniów. Jest to czas, gdy chcemy podziękować dzieciom i młodzieży za zaangażowanie i trud włożony w pracę na rzecz szkoły, podziękować za wszystkie zdobyte sukcesy. W roku 2016/2017 uczniowie zostali nagrodzeni nie tylko przez dyrektora szkoły, ale również przez władze Gminy Domaniów, przede wszystkim przez Wójta Gminy Domaniów Wojciecha Głogulskiego.

Jak każdego roku Wójt wręcza uczniom nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce. Są to nagrody za wybitne wyniki w nauce, dodatkowe osiągnięcia oraz szczególne uzdolnienia, np. osiągniecia sportowe, udział w zawodach, uzdolnienia artystyczne, techniczne, plastyczne, uzdolnienia muzyczne oraz udział w konkursach, olimpiadach, projektach szkolnych i zewnętrznych, bo takie również się pojawiły. Z każdym rokiem poziom nauczania w naszych szkołach wzrasta. Najwyższą średnią tym razem uzyskała Zuzanna Protaś uczennica kl. V  Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie – 5,73, natomiast w Szkole Podstawowej w Domaniowie średnią ocen 5,50 uzyskał Eryk Nowak uczeń klasy IV oraz Wojciech Marchewski uczeń klasy IV.

Wójt Gminy Domaniów – Wojciech Głogulski, Przewodniczący Rady Gminy Domaniów – Zdzisław Żygadło, Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych – Adam Salwach oraz Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty – Magdalena Foltyńska złożyli podziękowania wszystkim uczniom szkół za rok pełen wyzwań, sukcesów i wysokich osiągnięć w nauce. Uczniom ze średnią ocen 5,00 i powyżej, wręczono książki, które zostały opatrzone specjalną dedykacją od Wójta.  Oprócz wyróżnień i nagród Wójta Gminy Domaniów, uczniowie ze średnią 4,45 i powyżej  otrzymali stypendia finansowe. Zaskakująca jest liczba uczniów, którzy uzyskali średnią ocen od 5,0 i wyżej - 50 uczniów!

Podwójnie wyróżniono i podziękowano Klaudii Rajca uczennicy klasy III z Gimnazjum w Domaniowie za szczególne osiągnięcia w nauce oraz uzyskanie najwyższego wyniku w Gminie Domaniów z egzaminu gimnazjalnego. Klaudia napisała egzamin z wynikiem 100% z matematyki i 100% z języka angielskiego na poziomie podstawowym.  To nie koniec sukcesów uczniów z tej szkoły, ponieważ jeszcze jedna uczennica zdobyła 100% wynik z języka angielskiego, jest to Nikola Grzeszak. Z opracowanych wstępnie wyników egzaminu gimnazjalnego już wiemy, że obie szkoły: Gimnazjum w Wierzbnie oraz Gimnazjum w Domaniowie uzyskały wyniki powyżej średniej wojewódzkiej z każdego przedmiotu!!! Wszyscy jesteśmy dumni z naszych uczniów. Bardzo im za to dziękujemy, sukces każdego ucznia jest również sukcesem dla szkół oraz Gminy Domaniów.

Wójt Gminy Domaniów podziękował dyrektorom szkół za rok pełen pracy. Podziękował również całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom wszystkich uczniów. Życzył słonecznych i bezpiecznych wakacji.