Najnowsze Aktualności

13 LIPIEC br. SPOTKANIE STAROSTY OŁAWSKIEGO Z RODZICAMI

13 LIPIEC br. SPOTKANIE STAROSTY OŁAWSKIEGO Z RODZICAMI

Zapraszam wszystkich rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na spotkanie informacyjne ze Starostą Oławskim Panem Zdisławem Brezdeniem. 

Podczas zebrania zostaną przedstawione szczegóły oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie przy ul. Iwaszkiewicza 9a.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lipca 2017 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy w Domaniowie (sala USC).

Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców!

Dyrektor GZO w Domaniowie