Najnowsze Aktualności

Ostatni Międzyszkolny Festiwal Robotów w ramach projektu "Świat wokół nas"

Ostatni Międzyszkolny Festiwal Robotów w ramach projektu "Świat wokół nas"

W dniu 28 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie odbył się już ostatni festiwal międzyszkolny robotów. W festiwalu udział wzieli uczniowie z wszystkich szkół uczestniczących w projekcie "Świat wokół nas - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych proadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów". Ostatni festiwal był podsumowaniem nabytych przez uczniów w ciagu 2 lat umiejętności w dziedzinie robotyki oraz projektów matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie otrzymali nagrody oraz dyplomy za udział w olimpiadzie wiedzy, konstruowaniu robotów oraz w realizacji projektów matematyczno - przyrodniczych.

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie

Olimpiada Wiedzy i umiejętności:

I miejsce Jagieło Natalia kl. I,

III miejsce Mrowińska Oliwia kl. III

II miejsc Martyna Milewska kl. IV

III miejsce Sebzda Katarzyna kl. VII i Grzegorzak Emilia kl. VIII

Festiwal Robotów:

Udział wzięli Paulina Lorek i Szymon Paź z kl. III

Wiktoria Kasielska  i Amelia Łodzińska z kl. V

Projekty:

Paulina Lorek, Szymon Paź i Michał Gavrilov z kl. III

Oliwia Jabłońska, Piotr Gołębiowski i Nikola Dygas z kl. VII

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności:

Szymon Ledniowski kl. I, II miejsce Amelia Markiewicz kl. II, Nikola Kawałko kl. III, I miejsce Emilia Ciecierska kl. IV, II miejsce Hanna Mikoda kl. V,

Martyna Łobas kl. VI, Julia Bojakowska kl. VII, Ewa Wiśniewska kl. VIII

Festiwal Robotów:

I miejsce Kacper Gaj i Kacper Mikoda kl. VIII, Franciszek Bieda Dziumakowski, Aleksander Kopka kl. I, Filip Kożak, Bartosz Domański kl. II, Karol Strząbała i Piotr Wiśniewski kl. III, Kinga Sypień i zuzanna Mrówczyńska kl. IV

Projekty Matematyczno-Przyrodnicze:

Klasa I - Szymon Ledniowski, Alicja Mikoda, Franciszek Bieda-Dziumakowski, Martyna Bielawska

Klasa II - Karolina Zielińska, Wojciech Drabczak, Julia Strszyńska, Marcel Różański

Klasa III - Nikola Kawałko, Amelia Makowska, Wojciech Kłodziński, Joanna Kudryńska

Klasa IV - Anita Graj, Julia Halkiewicz, Antoni Janicki, Radosław Matyjewicz, Kinga Sucharska

Klasa V - Maja Czernij, Wiktoria Frątkiewicz, Aleksandra Kaniewska, Alicja Łabno, Maja Nawłoka

Klasa VI - Grzegorz Chwoiński, Martyna Łobas, Julia Mała, Wiktoria Mikoda, Karolina Pach

Klasa VII - Katarzyna Janiuk, Kornelia Krysa, Julia Lejman

Klasa VIII - miejsce I Weronika Białogłowicz, Magdalena Bojakowska, Natalia Frytz, Estera Fert

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie i pokonywanie wszystkich etapów projektu.

Był to jeden z najwiekszych projektów edukacyjnych finansowanych ze środków europejskich, realizowanych w naszych szkołach. Chcielibyśmy podziękować wszystkim za zaangażowanie i współpracę podczas trwania rojektu: uczniom z klas od I-VIII, dyrektorom szkół Pani Beacie Borek i Pani Agnieszcze Czernik - Chebie, nauczycielom, pracownikom Gminnego Zespołu Oświaty, w szczególności Panu Zenonowi Kopce. Jesteśmy przekonani, że projket wniósł mnóstwo pozytywnych efektów, tzn. zdobytą przez uczniów oraz nauczycieli konkretną wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności, które będą wykorzystywane w przyszłości, nasze know-how w dziedzinie edukacji. Dodatkowo dzięki zakupionym w ramach projektu pomocom dydaktycznym (m.in.: lego, drukarki 3D) następne pokolenia będą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie robotyki, informatyki i druku 3D, efektynej nauki oraz z zajęć matenatyczno-przyrodniczych.

 

Z poważaniem,

Wojciech Głogulski

Wójt Gminy Domaniów

 

Magdalena Foltyńska

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Domaniowie