Najnowsze Aktualności

REKRUTACJA DO KLUBU MALUCHA W GMINIE DOMANIÓW - INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

REKRUTACJA DO KLUBU MALUCHA W GMINIE DOMANIÓW - INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

Szanowni Rodzice,

rusza pierwsza rekrutacja do Klubu Malucha w gminie Domaniów.

Gmina Domaniów przystąpiła do projektu pn.: "Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniów" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie od 01.06.2019 do 31.12.2021. W związku z powyższym rozpoczyna się proces rekrutacji uczestników (rodziców) projektu oraz dzieci na 15 wolnych miejsc w Klubie Malucha. Do udziału w projekcie, w rekrutacji zachęcamy przede wszystkim osoby chcące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka i osoby pozostające bez pracy, chcące znaleźć pracę dzięki wskazaniu korzyści związanych z kontynuowaniem aktywności zawodowej.

Rekrutacja odbędzie się w okresie od XI - XII` 2019 roku, natomiast planowany termin przyjęcia dzieci: 1 styczeń 2020 r.

Deklaracje przystąpienia do ww. projektu, wniosek o przyjęcie dziecka do Klubu Malucha oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne dostępne będę w biurze projektu oraz dodatkowo na stronie www.bip.gminadomaniow.pl.

Dokumenty należy zlożyć w terminie do 16 grudnia 2019 r.  osobiście w biurze projektu, tj. w Gminnym Zespole Oświaty, 55-216 Domaniów 56.

Wszystkie informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać u osoby odpowiedzialnej za proces rekrutacji Magdaleny Foltyńskiej - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty pod numerem telefonu: 71 301 73 75