Najnowsze Aktualności

STYPENDIA WÓJTA GMINY DOMANIÓW

STYPENDIA WÓJTA GMINY DOMANIÓW

W dniu 25 października br. Wojewoda Dolnośląski opublikował Uchwałę Nr XIV/82/19 Rady Gminy Domaniów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zasad i warunków przyznawania Stypendium Wójta Gminy Domaniów. Uchwałę podjęto w oparciu o Lokalny Program Wspierania Edukacji uzdolnionych Dzieci i Mlodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Domaniów.

W związku z powyższym zachęcam uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych do aktywnego udziału w konkursach, olimpiadach, do podejmowania działań, których celem będzie osiąganie wybitnych wyników w nauce a następnie uzyskanie Stypendium Wójta Gminy Domaniów.

Życzę powodzenia wszystkim Uczniom!

Wojciech Głogulski - Wójt Gminy Domaniów