Najnowsze Aktualności

KOMUNIKAT - ograniczenie w funkcjonowaniu placówek oświatowych

KOMUNIKAT - ograniczenie w funkcjonowaniu placówek oświatowych

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. oraz Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jesdnostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż wprowadzono ograniczenie w funkcjonowaniu placówek oświatowych. W okresie od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zawieszono zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i przedszkolach, a także w klubie dziecięcym.

Jednocześnie informuję, że Gminny Zespół Oświaty również ograniczył swoją pracę poprzez nieprzyjmowanie bezpośrednio interesantów. Praca Naszego Zespołu polega na wykonywaniu niezbędnych czynności administracyjno - finansowych zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki oraz jednostek obsługiwanych czyli szkół, przedszkoli, klubu dziecięcego.

Jeśli chodzi o rekrutację do przedszkoli i klas I SP termin składania wniosków upłynął 13 marca. Rekrutacja uzupełniająca dopiero rozpoczyna się 26 maja. Szanowni Rodzice wnioski rekrutacyjne, bądź inne dokumenty można przesyłać drogą elektroniczną bezpośrednio do szkół/przedszkoli. Oryginały dokumentów mogą być dostarczone w terminie późniejszym. Inne sprawy (mniej ważne) proszę odłożyć na później. W sprawach bardzo pilnych można kontaktować się telefonicznie bądż drogą mailową. W trosce o Państwa oraz nasze zdrowie i bezpieczeństwo proszę o minimalizowanie kontaktów bezpośrednich.

Z szczególnymi życzeniami zdrowia,

Magdalena Foltyńska - dyrektor GZO

Tel. do kontaktu: /71/3017376

gzo@gminadomaniow.pl

 

 

attach_file Załączniki

Ikona pdf Informacja dot. Klubu Malucha w gminie Domaniów pdf 130,37 kB