Najnowsze Aktualności

Życzenia dla SP w Domaniowie w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II

Życzenia dla SP w Domaniowie w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II

Z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II,

Dyrekcji, wszystkim Pracownikom oraz przede wszystkim Uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie, składamy najserdeczniejsze życzenia.

Zdrowia oraz Opatrzności Bożej w pokonywaniu wszelkich trudności w tych niespokojnych czasach. 

Święty, Patron młodzieży, Patron Naszej Szkoły Jan Paweł II otacza społeczność szkolną szczególną opieką.

Mamy nadzieję, że już niebawem spotkamy się w szkole, że zajęcia odbędą się w bezpiecznych warunkach, o co napewno zadbamy.

Tego sobie i Wam drodzy Uczniowie, Nauczyciele życzymy....


Wojciech Głogulski

Wójt Gminy Domaniów


Magdalena Foltyńska

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty