Najnowsze Aktualności

NADANIE AKTÓW MIANOWANIA

NADANIE AKTÓW MIANOWANIA

W dniu 12 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Domaniowie odbyło się uroczyste ślubowaie nauczycieli, którzy 1 lipca br. przystąpili do egzaminu na kolejny stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.

Pani Małgorzata Mikoda - zatrudniona w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie

Pani Ewelina Dorosińska - zatrudniona w Przedszkolu Publicznym w Danielowicach

Pan Piotr Kluzek - zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie

Nauczyciele wspólnie ślubowali wg następującej roty:

Ślubuję rzetelnie pełnić powinność wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowej, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej

Wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski po odsłuchaniu roty wręczył nauczycielom akty mianowania.

W spotkaniu również uczestniczyły Pani Magdalena Foltyńska Dyrektor Gminnego Zespołu - przewodnicząca komisji ds. postępowania egzaminacyjnego, Pani Magdalena Wandzel - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie, Magdalena Wołosiuk-Górecka - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie, Pani Małgorzata Motała - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Danielowicach.

Wszystkim nauczycielom seredecznie gratulujemy i życzymy zdrowia, wielu pomysłów, realizacji zamierzonych celów i sukcesów w dalszej pracy na rzecz Ucznia i Szkoły, pamiętając słowa złożonego przyrzeczenia...