Najnowsze Aktualności

ALARM I PRÓBNA EWAKUACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOMANIOWIE

ALARM I PRÓBNA EWAKUACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOMANIOWIE

W DNIU DZIESIEJSZYM O GODZINIE 9:00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOMANIOWIE UCZNIOWIE I PRACOWNICY SZKOŁY USŁYSZELI GŁOŚNY SYGNAŁ DZWIĘKOWY. NIE BYŁ TO DZWONEK NA LEKCJĘ. BYŁ TO SYGNAŁ, KTÓRY INFORMOWUJE O TYM, ŻE ROPOCZYNAMY EWAKUACJĘ.

W KONCEPCJI EWAKUACJI WPISANO, ŻE W SZKOLE PODŁOŻONO ŁADUNEK WYBUCHOWY W JEDENJ Z KLAS.

BYŁY TO ĆWICZENIA, W KTÓRYCH WZIĘŁO UDZIAŁ 174 UCZNIÓW ORAZ 20 PRACOWNIKÓW.

PO USŁYSZENIU SYNGNAŁU, NIEZWŁOCZNIE ZOSTAŁA POWIADOMIONA POLICJA, A DYREKTOR PLACÓWKI PANI AGNIESZKA CZERNIK-CHEBA WYŁĄCZYŁA W BUDYNKU GŁÓWNE ZASILANIE.  JEDNCZEŚNIE WSZYSCY ROZPOCZĘLI OPUSZCZANIE BUDYNKU WYZNACZONYMI DROGAMI EWAKUACYJNYMI, ZACHOWUJĄC ODPOWIEDNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA.

DO AKCJI PRZYSTĄPIŁA RÓWNIEŻ OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOMANIOWIE ORAZ RATOWNICTWO MEDYCZNE.

SAMA EWAKUACJA OSÓB TRWAŁA NIESPEŁNE 6 MINUT, NATOMIAST CAŁA AKCJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA PO GODZINIE.

DZIECI, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ADMINSTRACJI, OBSŁUGI MOGLI WRÓCIĆ BEZPIECZNIE DO SZKOŁY.

CELEM ĆWICZEŃ BYŁO PRZYPOMNIENIE PLANU EWAKUACJI ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIĄ PROCEDUR SZKOLNYCH I WYPRACOWANIE WŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ PODCZAS EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ.

EWAKUACJĘ NALEŻY UZNAĆ ZA UDANĄ. SZKOŁA JEST PRZYGOTOWANA DO TEGO TYPU DZIAŁAŃ. NAD CAŁOŚCIĄ CZUWAŁO POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, Z RAMIENIA GMINY DOMANIÓW PANI RENATA KRZYK - STANOWISKO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, A TAKŻE W ROLI OBSERWATORA Z ORGANU PROWADZĄCEGO PANI MAGDALENA FOLTYŃSKA DYREKTOR GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W DOMANIOWIE.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM SŁUŻBOM ZA TRUD PODJĘTY PODCZAS PRÓBNEJ EWAKUACJI W NASZEJ SZKOLE.