Najnowsze Aktualności

"Dostępna szkoła"

"Dostępna szkoła"

W dniu 12 kwietnia 2022 r. Wojciech Głogulski Wójt Gminy Domaniów podpisał umowę o powierzenie grantu w projekcie pod nazwą "Dostępna szkoła" w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa", Działania 4.1 Innowacje społeczne, konkurs POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18. Grantodawcą jest Fundacja "Fundusz Współpracy" z siedzibą w Warszawie. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 1.094.422,00 zł w dwóch szkołach podstawowych w Domaniowie i w Wierzbnie  zostaną podjęte działania, których celem jest zapewnienie dostępności do obiektów osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Modelem Dostepnej Szkoły. Sektor publiczny zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności poprzez poprawę warunków życia i funkcjonowania obywateli z niepełnosprawnościami - stało się to możliwe dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Projekt zakłada usunięcie istniejących barier, przede wszystkim architektonicznych (tzn. wolne od barier korytarze, klatki, schody, pomieszczenia, budowa podjazdów dla wózków oraz montaż windy itp.), cyfrowych (dostosowanie stron internetowych) oraz barier informacyjno-komunikacyjnych. Projekt ruszył 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 30 sierpnia 2023 r.

attach_file Załączniki

Ikona jpg logo jpg 15,71 kB
Ikona jpg Logotypy Fundusz jpg 24,18 kB