Najnowsze Aktualności

SZKOŁA W WIERZBNIE WŚRÓD UCZESTNIKÓW KAMPANII ANTYSMOGOWEJ W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE OSE

SZKOŁA W WIERZBNIE WŚRÓD UCZESTNIKÓW KAMPANII ANTYSMOGOWEJ W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE OSE

W sierpniu br. Pani Beata Borek Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie podpisała umowę z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowym Instytutem badawczym z siedzibą w Warszawie (NASK), która realizuje nieokomercyjny projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA), służący zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu. W ramach projektu planowane jest prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych również w innych obszarach związanych z ekologią oraz zdrowym trybem życia w tym dotyczącym zmian klimatu, w szczególności antropogenicznych źródeł tych zmian i możliwości przeciwdziałania tym zmianom zarówno w życiu codziennym jak również w skali ogólnospołecznej. W ramach projektu NASK bezpłatnie zamontuje na budynku szkoły urządzenie - czujnik zewnętrzny mierzący wielkości fizyczne określające poziom zanieczyszczenia powietrza (ilość pyłu zawieszonego PM2,5, PM10, temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza) oraz zainstalowaną na zewnątrz budynku tablicę informacyjną LED, służącą do prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza. NASK przeprowadzi co najmniej 1, a maksymalnie 3 szkolenia dla minimum 2 nauczycieli ze Szkoły. Każde szkolenie potrwa do 5 godzin i będzie dotyczyło problemu SMOGu lub innych zagadnień związanych z szeroko pojętą edukacją ekologiczną, NASK zapewni również materiały szkoleniowe. Projekt doskonale wpisuje się w harmonogrm działań dotyczących juz rozpoczętego projektu pn. "Termomodernizacja budynków szkolnych w gminie Domaniów".

attach_file Załączniki

Ikona gif clip image002 gif 82,99 kB