Najnowsze Aktualności

XXIII Edycja Programu Stypendialnego zDolny Ślązak

XXIII Edycja Programu Stypendialnego zDolny Ślązak

Samorząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o roczne stypendia uczniów i absolwentów dolnośląskich szkół podstawowych (od klasy IV, ukończonej w czerwcu 2023) i ponadpodstawowych (również tegorocznych maturzystów). Wnioski można nadsyłać do 20 września 2023. Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacji Międzynarodowej.

Stypendia „zDolny Śląsk” są dofinansowane z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Kwota dotacji 240 tysięcy złotych pozwoli na przyznanie rocznych stypendiów w kwotach 3500 zł, 4000 zł i 4500 zł  (w zależności od poziomu edukacyjnego). Przyznanych zostanie około 55 stypendiów “zDolny Śląsk” oraz 5 Stypendiów Pomostowych. Uzyskanie stypendium jest dla uczniów nie tylko nagrodą za dotychczasową pracę i szczególne osiągnięcia, ale również motywacją do dalszego rozwoju. celem programu jest wspieranie młodych i uzdolnionych Dolnoślązaków. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie i absolwenci mieszkający na terenie województwa dolnośląskiego, którzy wykazują ponadprzeciętne osiągnięcia: naukowe, artystyczne, sportowe oraz w zakresie działalności społecznej. Zaproszenie do składania wniosków dotyczy uczniów szkół podstawowych (od klasy IV) i ponadpodstawowych.  Wysokość stypendium zależy od etapu edukacyjnego kandydata. Pieniądze laureaci będą mogli przeznaczyć na wydatki związane z nauką i rozwijaniem talentów. W konkursie oceniane będą nie tylko osiągnięcia kandydatów, ale i ich postawa społeczna, dlatego we wszystkich typach wniosków, niezależnie od wybranej przez kandydata kategorii, należy opisać zaangażowanie społeczne ucznia. Nabór wniosków potrwa do 20 września 2023. Kandydaci powinni samodzielnie wypełnić formularze wniosków i dostarczyć wraz z nimi kopie dokumentów zaświadczających o opisanych dokonaniach. Wzory wniosków i regulamin dostępne są na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej:

https://www.fem.org.pl/nabor-wnioskow-xxiii-edycji-programu-stypendialnego-zdolny-slask/

Wypełnione i podpisane wnioski należy przesłać wyłącznie tradycyjną pocztą do 20 września 2023 na adres FEM: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”. Nie ma możliwości osobistego składania wniosków.

Wnioski oceniane będą dwuetapowo przez Komisję Stypendialną złożoną z ekspertów różnych dziedzin oraz przez Dolnośląską Kapitułę Wspierania Uzdolnień. Zgodnie z regulaminem programu decyzje tych gremiów są ostateczne i kandydatom nie przysługują od nich odwołania.

Program Stypendialny "zDolny Śląsk" ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty i wspieranie uzdolnionej młodzieży na Dolnym Śląsku. Program powstał w 2001 roku z inicjatywy Fundacji Edukacji Międzynarodowej i Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Dotychczas z pomocy programu skorzystało ponad 2000 młodych, utalentowanych Dolnoślązaków.