Najnowsze Aktualności

Wizyta delegacji z gminy partnerskiej Hagenow-Land

Wizyta delegacji z gminy partnerskiej Hagenow-Land

W dniach 12-14 maja 2017 gminę Domaniów odwiedziła delegacja z partnerskiej, niemieckiej gminy Hagenow. Wzajemne odwiedziny to od dawna stały punkt w kalendarzu spotkań obu samorządów. Tym razem delegację tworzyli: burmistrz Pritzier - Thomas Witt, przedstawiciele miasta Hagenow oraz burmistrz miasta Rosswein - Veit Lindner ze współpracownikami. Rosswein jest miastem partnerskim Hagenow. Goście swój pobyt rozpoczęli od spotkania w Urzędzie Gminy. Pierwsza rozmowa dotyczyła rozszerzenia współpracy na kolejne obszary działalności samorządu. W rozmowie, ze strony gminy Domaniów uczestniczyli: wójt Wojciech Głogulski, skarbnik gminy Małgorzata Ciecierska, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Tomasz Ciecierski, dyrektor GCKiKF w Domaniowie Magdalena Wiżgała, p.o. dyrektora Przedszkola Publicznego w Danielowicach Małgorzata Motała, radny i przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Adam Salwach i sołtys Tomasz Pach. Jednym z głównych tematów było nawiązanie kontaktu między placówkami oświatowymi z partnerskich gmin. Z zainteresowaniem ze strony gości spotkała się propozycja współpracy pomiędzy Kołami Gospodyń Wiejskich z Domaniowa i Hagenow. Udało się w tym kierunku poczynić pierwsze ustalenia. Gospodynie z Hagenow przyjadą na doroczny Pokaz Stołów Bożonarodzeniowych, dzięki temu mieszkańcy gminy Domaniów będą mieć szansę zobaczyć, jak wyglądają świąteczne tradycje naszych zachodnich sąsiadów. Udział w pokazie wezmą również tamtejsi twórcy rękodzieła. Pierwszy dzień wizyty zakończył grill w Piskorzowie. Przy okazji goście obejrzeli zabytkowy kościół, znajdujący się we wsi oraz gospodarstwo i lecznicę koni w pobliskich Gęsicach. Właściciel Paweł Golonka oprowadził ich osobiście.

Następnego dnia partnerzy z Niemiec zwiedzali Komendę Powiatową Policji w Oławie. Było to możliwe dzięki uprzejmości komendanta Pawła Urbańczyka. Po obiekcie oprowadzała naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Marzena Sypko oraz mł. asp. Wioletta Polerowicz. Najpierw grupa obejrzała w sali konferencyjnej fragment filmu „Ziemia Oławska” poświęcony pracy Policji, a potem film o kolejnych etapach modernizacji i rozbudowy budynku Komendy. Następnie czekał spacer po obiekcie, dzięki czemu wszyscy mogli się przekonać jak na żywo wyglądają nowe wnętrza. Goście byli zachwyceni nowoczesnością budynku oraz pasją z jaką oławscy funkcjonariusze podchodzą do swojej pracy. Zapowiedzieli, że w przyszłości na pewno będą chcieli odwiedzić to miejsce jeszcze raz. Po południu towarzyszyli chórowi „Jubilat”, wójtowi Wojciechowi Głogulskiemu i dyrektor Magdalenie Wiżgale w spotkaniu z zaprzyjaźnionymi chórami w Brzegu Dolnym, gdzie uczestniczyli z nimi w koncercie i biesiadzie. Wiceburmistrz miasta oprowadził grupę z Domaniowa i Niemiec po zabytkowym pałacyku, w którym mieści się Urząd Miasta oraz Dolnobrzeski Ośrodek Kultury. Opowiadał przy tym o historii budynku i miasta. Ostatniego dnia wizyty gospodarze i goście zjedli wspólne śniadanie, po czym część delegacji z Hagenow udała się w drogę powrotną. Pozostali wzięli udział w Festiwalu 4 Żywiołów w Żórawinie. Tam wspólnie z władzami gminy Domaniów dopingowali mieszkańców, reprezentujących gminę. Niemcy byli pod wrażeniem przedsięwzięcia jakim jest Festiwal, oraz inicjatywy mieszkańców biorących w nim udział. Bardzo podobały im się lokalne produkty, zarówno rękodzieła jak i żywnościowe.

 To był już ostatni punkt programu wizyty. Partnerzy z Hagenow wrócili do domu z nowymi, pozytywnymi wspomnieniami z Polski, która jak sami przyznają, z każdą ich wizytą jest coraz nowocześniejsza i piękniejsza.