Najnowsze Aktualności

Ćwiczenia zintegrowane  10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia  w Gminie Domaniów

Ćwiczenia zintegrowane 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia w Gminie Domaniów

Ćwiczenia zintegrowane

10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia

w Gminie Domaniów

Na podstawie podpisanego porozumienia w 2017 r. Gmina Domaniów współpracuje z 10 Wrocławskim Pułkiem Dowodzenia. Porozumienie ma na celu m. in. popularyzację oraz upowszechnianie  bojowych i pokojowych tradycji oraz dorobku 10 wpdow, przejmowanie i kultywowanie historii oręża polskiego a także organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym. Ponadto ma na celu patriotyczne i proobronne wychowanie młodzieży oraz rozwijanie jej predyspozycji do służby w Siłach Zbrojnych RP.  

Dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy dowódcą  płk Dariuszem Dejneką oraz Samorządem Gminy Domaniów mieliśmy przyjemność gościć w naszej gminie w marcu i maju żołnierzy z 10 wpdow, którzy odbywali zintegrowane ćwiczenia. Podczas prowadzonych ćwiczeń żołnierze przygotowali prezentację posiadanego sprzętu wojskowego dla mieszkańców gminy Domaniów, uczniów naszych szkół oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie. Przeprowadzili również szkolenie z ceremoniału pocztów sztandarowych. W dniu 9 maja zaprezentowali także pokaz taktycznego działania zatrzymania uzbrojonej osoby, która wkroczyła na dozorowany teren wojskowy. Dynamiczne i w pełni profesjonalne działanie żołnierzy wywarło duże wrażenia na uczniach i zgromadzonych mieszkańcach. Serdecznie dziękujemy dla Dowództwa oraz żołnierzy 10 wpdow za pokaz wyszkolenia i wyposażenia wojskowego.

W załączeniu prezentujemy fotorelację z pobytu żołnierzy 10 wpdow w Gminie Domaniów.