Najnowsze Aktualności

Spotkanie Opłatkowe na świetlicy w Kończycach - 12.01. 2019 r.

Spotkanie Opłatkowe na świetlicy w Kończycach - 12.01. 2019 r.

W sobotę 12 stycznia 2019 r. na świetlicy w Kończycach odbyło się Spotkanie Opłatkowe. Gospodarzem tej uroczystości był Wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski. W uroczystości udział wzięli Radni i Sołtysi Gminy Domaniów oraz pracownicy Urzędu Gminy Domaniów. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Miasta Oława Tomasz Frischmann, Dziekan Dekanatu Oławskiego ks. Janusz Gorczyca, Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów Magdalena Wiżgała, Komendant Powiatowej Policji w Oławie nadkom. Paweł Urbańczyk, Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski, Burmistrz Thomas Witt z Pritzier wraz z delegacją, Burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek, Dyrektor Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury Danuta Chłód, Radny Powiatu Wołowskiego i Dyrektor Biura Zarządu PCC Rokita S.A. Zbigniew Skorupa,, Dyrektor Centrum Edukacyjno- Turystyczno- Sportowego w Krośnicach Krystian Okoń, Kierownik Bibliotek Centrum Edukacyjno- Turystyczno- Sportowego w Krośnicach Joanna Mazurek, Chór Adventus z Sarn Rówieńskich na Ukrainie oraz ks. Władysław Łukasiewicz , Delegat Dolnośląskiej Izby Rolniczej Jacek Mikoda, Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet Franciszka Domańska, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Domaniowskiej Tadeusz Bojakowski. Wieczór uświetniły występy trzech zaprzyjaźnionych chórów: Chór Jubilat z Domaniowa z Dyrygentem Arturem Normanem, Chór Radość z Brzegu Dolnego z Dyrygentem Michałem Wróblewskim, Chór Ballada z Bukowic z Dyrygentem Dariuszem Miśkiewicz. Na koniec zaśpiewał Chór Adventus. Pyszne i ciepłe posiłki na Spotkanie Opłatkowe przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kończycach. Po uroczystej części przyszedł czas na zabawę przy zespole muzycznym. Wieczór przebiegł w miłej i przyjaznej atmosferze, a wspólne rozmowy sprzyjały integracji przybyłych gości.