Najnowsze Aktualności

SPOTKANIE OPŁATKOWE

SPOTKANIE OPŁATKOWE

W sobotę 11 stycznia w świetlicy w Kończycach odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe. Wydarzenie rozpoczęła dyrektor CKiC Magdalena Wiżgała, która powitała uczestników uroczystości. Wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski oraz Burmistrz Miasta Oława Tomasz Frischmann złożyli świąteczno- noworoczne życzenia zebranym. Burmistrz Thomas Witt z Pritzier przekazał gospodarzowi gminy kosz lokalnych produktów i zapewnił o przyjaźni łączącej gminy Hagenow z Domaniowem. Piękne pieśni świąteczne, pastorałki i kolędy zaśpewały kolejno trzy zaprzyjaźnione chóry: Radość z Brzegu Dolnego z dyrygentem Michałem Wróblewskim, Ballada z Bukowic z dyrygentem Dariuszem Miśkiewiczem, Jubilat z Domaniowa z dyrygentem Arturem Normannem. Podarki i życzenia świąteczne ze swoich gmin przywieźli również Danuta Chłód dyrektor Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury oraz wójt gminy Krośnice Andrzej Biały i Dyrektor Centrum Edukacyjno- Turystyczno- Sportowego w Krośnicach Krystian Okoń, którzy przyjechali z delegacją w skład której wchodzili Przewodniczący Rady Gminy Krośnice Piotr Kubiak i Radna Rady Gminy Krośnice Zofia Adamus. W uroczystości udział wzięli również radni i sołtysi z terenu gminy, dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wierzbnie Beata Borek, Delegaci Dolnośląskiej Izby Rolniczej Jerzy Zieliński i Jacka Mikoda oraz Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet Franciszka Domańska. Ogromne podziękowania należą się dla Pań z KGW Kończyce, które na ten wieczór przygotowały pyszne posiłki i dbały o zaproszonych gości. Tradycyjne podczas spotkania, każdy podzielił się opłatkiem życząc sobie na wzajem miłości, zdrowia i sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym. Przy stołach panowała rodzinna atmosfera, a rozmowy sprzyjały bliższemu poznaniu się i integracji gości.