Najnowsze Aktualności

11.06.2022 r. DZIEŃ DZIECKA

11.06.2022 r. DZIEŃ DZIECKA

W sobotę przy Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów odbył się piknik profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka. W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych t.j. dmuchańce, konkursy z nagrodami, animacje, alkogogle, pokaz wozu strażackiego i policyjnego, pizza, kiełbaski oraz napoje. Jeszcze raz życzymy wszystkim dzieciom, aby ich dzieciństwo było radosne i beztroskie.

 
Piknik profilaktyczny realizowany w ramach projeku pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałania 9.1.1 „Aktywna integracja – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.