Najnowsze Aktualności

Komunikat w sprawie odbioru bioodpadów

Komunikat w sprawie odbioru bioodpadów

Urząd Gminy Domaniów, przypomina iż od listopada 2020 r. zgodnie z Regulaminem Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaniów odpady BIO z nieruchomości niezamieszkałych i jednorodzinnych, zgodnie z harmonogramami nie będą już odbierane w środy.

Od listopada odbiór odpadów BIO odbywa się z częstotliwością raz na dwa tygodnie w terminie odbioru odpadów zmieszanych (niesegregowanych).

To nie jest zmiana harmonogramów, zatem wszystkie reklamacje z nieruchomości niezamieszkałych i jednorodzinnych począwszy od 2 listopada 2020 r. na brak odbioru odpadów BIO w środy będą odrzucane (rozpatrywane jako niezasadne).