Najnowsze Aktualności

Koronawirus- pomoc mieszkańcom Gminy Domaniów.

Koronawirus- pomoc mieszkańcom Gminy Domaniów.

                           Komunikat Wójta Gminy Domaniów

 

       W związku z rosnącą liczbą osób chorych na koronawirusa, a także osób objętych kwarantanną, przypominam o formach pomocy, z których mogą korzystać mieszkańcy Gminy Domaniów:

- osoby przebywające na kwarantannie, potrzebujące wsparcia w formie zakupu  żywności mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniowie, telefonicznie pod numerem 71/301 73 73 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7.00 do 15.15, w środę od 8.00 do 16.15 i w piątek od 7.00  do 14.00, bądź za pośrednictwem poczty elektroniczne: gops@gminadomaniow.pl,

- osoby powyżej 70 roku życia, które zamieszkują samotnie, z drugą osobą w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnością mogą korzystać z Programu „Wspieraj Seniora”, w ramach którego pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniowie bądź osoby przez nich wyznaczone, będą dokonywać zakupów podstawowych artykułów spożywczych, których koszt pokrywa senior,

- osoby, dla których stan zagrożenia epidemicznego jest bardzo trudnym przeżyciem mogą korzystać z nieodpłatnego, telefonicznego wsparcia psychologicznego udzielanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oławie pod numerem 71/ 303 62 95 lub pod numerem alarmowym 512 125 050 do godz. 22.00 przez 7 dni w tygodniu,

- w sprawach interwencyjnych należy kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Oławie tel. alarmowy 997 lub 112 bądź bezpośrednio z dzielnicowym asp. szt. Mieczysławem Wilczko, tel.71/ 831 72 80, tel. kom. 797 306 452, e-mail: dzielnicowy.7@olawa.wr.policja.gov.pl 

Na terenie Gminy Domaniów Inspektorem ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego jest Pani Renata Krzyk, tel. nr 793 710 505 .

Pamiętajmy, że wszyscy możemy pomagać osobom potrzebującym w swoim otoczeniu: seniorom, samotnym, osobom z niepełnosprawnością.