Najnowsze Aktualności

KRUS zaprasza do udziału w ankiecie

KRUS zaprasza do udziału w ankiecie

Szanowni Rolnicy i Przedsiębiorcy,

Wspólne Centrum Badawcze (Joint Reseach Centre) Komisji Europejskiej prowadzi obecnie badanie (w formie ankiety), którego celem jest monitorowanie wpływu pandemii COVID-19 na podmioty w unijnym łańcuchu dostaw produktów rolno – spożywczych. Dzięki temu badaniu będzie można lepiej zrozumieć odporność podmiotów w łańcuchu rolno – spożywczym, ich ograniczenia oraz sposobu dostosowania się do zaistniałej sytuacji, co umożliwi przygotowanie odpowiednich danych na potrzeby kształtowania polityki Unii Europejskiej.

Do udziału w ankiecie zaproszone są osoby prowadzące przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne w sektorze produkcji podstawowej, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej łańcucha dostaw produktów rolno – spożywczych.

Ankietę wypełnia się przez internet. Jest ona dostępna na stronie (także w wersji polskojęzycznej): https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operator.

Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Termin wypełniania kwestionariusza upływa 30 listopada 2020r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.

Sybilla Gancarek

Specjalista ZPRO

KRUS OR we Wrocławiu